Over mij

Over mij

Omgaan met mensen, werkelijk contact

Mijn praktijk is ontstaan vanuit verwondering. Als kind al keek ik graag naar mensen, hoe ze met elkaar omgingen, waarop hun aandacht gericht was, wat zij belangrijk vonden, wat hen pijn deed en wat hen gelukkig maakte. Wat me vooral bezighield was het verschil tussen wat mensen zeiden en wat ik in de onderstroom waarnam. Ik las heel veel, sprookjes, Russische verhalen en prachtige romans, keek en vroeg veel en leerde zo over verhalen die mensen met zich meenemen, over eenzaamheid, liefde, passie en verdriet en al wat ons mensen beweegt en in beweging brengt.

Mijn naam is Mieke Sachs. Vanaf 2003 begeleid ik in mijn praktijk ‘Gewoon Mieke’ individuen en groepen bij uiteenlopende vragen op het gebied van zingeving en rouwverwerking. Het is vaak een grote stap om naar iemand toe te stappen voor therapie of coaching. Tegelijk is het fijn om met iemand te kunnen praten, je bewust te worden van je gedachten, in plaats van erin verstrikt te raken en in contact te komen met onderliggende gevoelens en emoties.
Naast oprecht en werkelijk luisteren en af te stemmen op jou en alles wat je meebrengt, is er iets anders nodig om verstrikkingen ongedaan te maken, patronen te doorbreken en het onnoembare stem te geven.  Hier doen de verbeelding en de verwondering hun intrede waardoor ruimte kan ontstaan om anders te kijken en opnieuw betekenis te geven en een nieuw verhaal kan ontstaan.

Diep in de zee is er rijkdom, mateloos.
Als je zekerheid zoekt, blijf dan aan de oever.

(Saadi)

Mijn pad

Een oude wijze vrouw bracht me op mijn pad door haar vragen:

“Wat maakt dat je zo snel loopt? Ga je ergens naartoe of loop je misschien voor iets weg?”

Zij herinnerde mij ook aan het belang van genieten, van verstilling en dingen die mij voeden, zoals de schoonheid van de natuur, mooie muziek of een goed gesprek. Daarnaast ontdekte ik in mijn werk als verpleegkundige hoe essentieel het werkelijk ontmoeten van mensen is. Voor mezelf en voor de ander.
Ik volgde verschillende inspirerende en vormende opleidingen, Psychosynthese (www.psychosynthese.nl), Familieopstellingen (www.hellingerinstituut.nl) en Systemisch Werken in combinatie met lichaamswerk (www.phoenixopleidingen.nl). Het waren plekken waarin ruimte was voor wat ik niet wist, voor ‘het onzegbare’ en voor de dingen zoals ze zijn.
Wat ik daar heb geleerd en ervaren vormt de basis voor de manier waarop ik werk.

Naast mijn werkzaamheden vanuit Gewoon Mieke ben ik betrokken bij de volgende activiteiten:

Familie- en organisatieopstellingen

Naast het systemisch werken binnen Gewoon Mieke organiseer ik regelmatig opstellings-bijeenkomsten. Casuïstiek wordt ingebracht door één van de deelnemers en onder mijn begeleiding stappen we met elkaar het energetische veld binnen. Ik heb hiervoor diverse gerichte opleidingen gevolgd rondom systemisch werken bij het Hellinger instituut en bij Phoenix opleidingen.

Begeleiden van groepen

Samen met mijn man John van den Hout ben ik actief in Stichting Wateris (‘wat er is’). Vanuit deze stichting begeleiden wij groepen zowel individueel en collectief om te zijn met wat zich in het leven aandient. Hierbij werken wij belevings- en ervaringsgericht. Onthullen wat werkelijk gaande is, gaan staan voor wat belangrijk is, stem geven aan wat gehoord wil worden, een open dialoog aangaan, hoe lastig dit soms ook kan zijn.

Onderzoek

Graag verdiep ik me in ontwikkelingen binnen het onderwijs en zorgdomein, waarbij ik me graag laat leiden door een uitspraak van Watzlawick die stelt dat een probleem niet kan worden opgelost op hetzelfde niveau als waarop het probleem is ontstaan. Wat is er nodig om anders te kunnen kijken, hoe kan er meer ruimte ontstaan voor de persoon, naast de rol, enz.

Coaching en trauma-hulpverlening

Binnen het maatschappelijk domein verzorg ik coaching en begeleiding van individuen en groepen, met name binnen zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Brabant, Amsterdam, Utrecht en Gelderland.
Daarnaast ben ik als trauma-hulpverlener inzetbaar, zowel als zelfstandige als voor een landelijk bureau.

  • Goede re-integratie en herstel bij verzuim
  • Trauma-opvang en nazorg bij een schokkende gebeurtenis, zoals na een (bedrijfs)ongeval, overval of ingrijpend persoonlijk verlies.

Supervisie

Begeleiding van supervisie-groepen. Meer effectiviteit, meer zin, verdieping en betekenis binnen werken en samenwerken. Het stimuleren van persoonlijke professionaliteit middels reflectie en dialoog. Hoe hebben waarden, normen en ethiek een rol binnen het professionele handelen.

Mediation

Tijdens mijn opleiding Mediation ontdekte ik hoe snel een misverstand of een meningsverschil kan ontaarden in een conflict en kan leiden tot verwijdering.
Het is belangrijk dit niet te laten stollen, maar tijdig begeleiding te zoeken.

Watzlawick beschrijft hoe twee mannen tegenover elkaar in een bootje zitten. De ene man gaat hangen. Om het bootje in evenwicht te houden, moet de andere man ook gaan hangen. Binnen de kortste keren hangen ze beiden ver uit de boot. Echter, als een van beiden de beweging naar binnen maakt, moet de ander dit ook doen, om te voorkomen dat het bootje omslaat.

Dit laat zien wat het effect kan zijn van mediation en roept de vraag op: wat maakt dat iemand de beweging naar binnen kan maken?
Dit wil ik graag met partijen, al dan niet strijdend, onderzoeken:

  1. Kan een conflict een kans zijn: als we niet alleen kijken naar het verleden ‘hoe is het conflict ontstaan’, of naar ‘hoe krijg ik mijn gelijk’, maar ook naar de toekomst ‘welke waarden zijn in het geding en hoe kan dit conflict ons de weg wijzen naar een nieuwe richting, een verandering?
  2. Hoe kan mediation vorm krijgen: middels opstellingen, stilte, creatieve werkvormen, enz.